Evroazijski put

Evroazijski put

петак, 26. јун 2015.

Шта је Четврта политичка теорија? (наставак интервјуа са Дарјом Дугином)
У интервју за „Отворени револт“ Дарја Дугина говори о политичким идејама свог оца и евроазијском погледу на свет.

Четврта политичка теорија је нешто ретко аутентично у овом пост-модерном добу. Она ставља прави акценат на различите нивое егзистенције, потенцирајући природну хармонију закона света. Она се уздиже из рушевина људског живота. За мене, она је светлост истине.
Знамо да нема успеха без првих покушаја, и због тога су све бивше идеологије садржале у себи нешто што је узроковало њихову пропаст. Четврта политичка теорија је пројекат који је узео најбоље од свих прошлих идеологија, које су покушале да остваре божански поредак у свету. Од либерализма смо узели идеју демократије, али не у модерном смислу те речи, и слободу, у еволијанском смислу. Прихватили смо комунистичку идеју солидарности, анти-капитализма и анти-индивидуализам као и идеју колективизма. Од фашизма смо преузели концепт вертикалне хијерархије, „вољу за моћ“, херојски кодекс аријевског ратника.
Све наведене идеологије брзо су пропале; демократија са својом зависношћу од либерализма постала је тиранска (по Платону, она је најгоре уређење); комунизам је био везан за технократију у којој нема места за традицију и идеју порекла, а фашизам се заснивао на погрешној геополитичкој оријентацији. Његов „расизам“ био је западњачки, модеран и анти-традиционалистички.

Четврта политичка теорија је глобално превазилажење свих ових слабости― финални нацрт будућности историје, историје отворених могућности. То је једини начин да се одбрани истина. За нас, истина је мултиполаран свет, цветајућа разноврсност различитих култура и традиција. Ми смо против расизма, против културног, стратешког расизма модерне америчке цивилизације, коју је бриљантно описао професор Џон М. Хобс у „Европоцентричној концепцији светске политике“. Структурални, отворени или прикривени расизам уништава чаробну комплексност људских друштава, како оних примитивних тако и оних сложенијих.

openrevolt.info

Нема коментара:

Постави коментар